უძრავი ქონების ყიდვა

რატომ კონვერტორი?

შენს სურვილზე მორგებული

ჩვენ შევძელით სასურველი ავტომანქანის ძებნის პროცესი გაგვეხადა კომფორტული და შენს სურვილზე მორგებული. მოთხოვნის დაფიქსირებისას ვებგვერდი საშუალებას გაძლევს შეთავაზებები მიიღო შენთვის სასურველი და მოსახერხებელი საკომუნიკაციო არხის საშუალებით: Email-ზე; Facebook-სა ან ტელეფონზე.

არჩევანის მეტი შესაძლებლობა

Auto.convertor.ge თანაშრომლობს საავტომობილო სფეროში მოღვაწე კომპანიებთან და ასევე ფიზიკურ პირებთან, რომლებსაც აქვთ გასაყიდი ავტომობილები. მათთან ვამისამართებთ შენს მოთხოვნას, რიც შემდეგაც ისინი გიგზავნიან შეთავაზებებს და შესაძლებლობა გაქვს ალტერნატიული ვარიანტებიდან აირჩიო შენს სურვილზე მორგებული.

მარტივი და კომფორტული

დატვირთული რეჟიმის დროს Auto.convertor.ge -ით სარგებლობა არის კომფორტული, რადგან შენ ზოგავ დროს და სასურველი ავტომობილის ძებნის პროცესს იმარტივებ მხოლოდ მოთხოვნის დაფიქსირებით/სურვილის გამოგზავნით.